Tłumaczenia marketingowe

Tłumaczenia marketingowe, Tłumaczenia marketingowe, Biuro Tłumaczeń From-To Tłumaczenia marketingowe nie są zwykłym przekładem z jednego języka na drugi, lecz polegają na odzwierciedleniu przekazu marketingowego w docelowym języku z uwzględnieniem jego specyficznych cech kulturowych, konkretnego stylu oraz potrzeb odbiorcy. To zatem usługa wymagająca od tłumacza specjalnego sposobu myślenia podczas pracy nad tworzeniem de facto nowego tekstu w docelowym języku.
Dlatego tłumaczenia marketingowe wykonują u nas native speakerzy lub tłumacze mieszkający w kraju, w którym na co dzień posługują się językiem, na który dokonywane jest tłumaczenie marketingowe. To zapewnia nie tylko perfekcyjną znajomość owego języka, ale także umiejętność nadawania mu odpowiedniego stylu.

Nasi tłumacze znają także dany rynek oraz specjalizują się w branży, której dotyczy translacja.

Ponadto:

    • podczas wykonywania tłumaczenia marketingowego bierzemy pod uwagę oczekiwania Klienta oraz badamy dogłębnie jego odbiorcę,
    • dobieramy optymalną odmianę języka dla danego rynku (np. w USA czasem należy wybrać język hiszpański w jego meksykańskiej odmianie),
    • pamiętamy o specyfice danego języka w danym kraju. Np. w europejskiej odmianie francuskiego, u pewnych grup społecznych, jest coraz większa zgoda na używanie słów zaczerpniętych z języka angielskiego, co jednak nie sprawdza się np. w kanadyjskim francuskim. W innym wypadku: niektóre słowa w języku hiszpańskim są w pewnych krajach powszechnie używane, a w innych uważane za obraźliwe.

Warto przeczytać:


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia specjalistyczne i tłumaczenia techniczne!

Zapraszamy do skorzystania z nazsych usług tłumaczenia stron internetowych, także specjalistycznych i technicznych!