Nowe wyzwania dla tłumaczy z branży finansowej- część 2.

Nowe wyzwania dla tłumaczy z branży finansowej- część 2.

Zapraszamy na część drugą artykułu o zmianach, na jakie należy zwrócić uwagę będąc tłumaczem z branży finansowej lub zleceniodawcą tych usług.
tłumacze z branży finansowejHandel międzynarodowy

To jedna z najbardziej oczywistych branż, w których tłumacze są nieodzowni. Nic nie zapowiada, by miało zabraknąć dla nich pracy. Globalizacja ma się bowiem świetnie i każdego dnia tworzone są miliardy dokumentów transakcyjnych, które oczywiście wymagają przetłumaczenia. Warto być jednak obeznanym w nowych wątkach, które pojawiły się niedawno w dziedzinie handlu zagranicznego. Są to między innymi: rozwój drugiej fali tzw. wschodzących rynków, będących potencjalnymi potęgami gospodarczymi, oraz nierównomierne rozłożenie równowagi gospodarczej.

Tłumacz z branży handlu zagranicznego pomaga przede wszystkim w szybkim osiągnięciu porozumienia między sprzedającym a kupującym. Ilość pracy tłumacza jest wciąż się zwiększa, ponieważ w obecnym klimacie ekonomicznym z każdym dniem wzrasta liczba międzynarodowych transakcji. Na szczęście łatwo o dostęp do niezbędnych informacji – statystyk, raportów, choć terminologia jest często charakterystyczna dla każdej firmy z osobna. Branża handlu zagranicznego rozwija się nadzwyczaj szybko, zwłaszcza w dziedzinie technologii i sprzedaży detalicznej. Preferencje klientów ulegają gwałtownym zmianom. Z tego powodu także tłumacze muszą umieć przewidywać, firmy z jakiego obszaru usług czeka rozwój, a wraz z nim większe zapotrzebowanie na tłumaczenia.

 Usługi finansowe

Ogólnym terminem „usługi finansowe” często określa się kilka różnych aktywności związanych z finansami. Są to np.: zarządzanie aktywami i funduszami inwestycyjnymi, usługi maklerskie, bankowość, pośrednictwo, obsługa klientów indywidualnych, wymiana walutowa. Dziedziny te stanowią samo sedno branży finansowej, a co za tym idzie – opierają się na częstych kontaktach międzynarodowych, co oczywiście oznacza kolejne pole działalności dla tłumaczy.

Od października 2011 roku Komisja Europejska pracowała nad propozycjami reform legislacyjnych dotyczących dyrektywy rynków i instrumentów finansowych, które to zmiany prowadziłyby do przeformułowania rynków finansowych oraz produktów i usług bankowych, które dostarczają firmy na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki nim poprawiłaby się przejrzystość systemów finansowych oraz zarządzanie nimi. Na reformach skorzystają przede wszystkim amerykańscy podatnicy. Zahamują one odpływ ich środków na rzecz programów wspierających osłabione kryzysem europejskim banki, a także inni klienci, ponieważ zmiany ograniczą szkodliwe praktyki usługodawców. Jak można się spodziewać, reformy wiążą się z koniecznością zapoznania się z nowym systemem i wytycznymi, co musi zrobić każdy tłumacz pracujący dla sektora usług finansowych. Na szczęście zmiany raczej nie nastąpią gwałtownie, ponieważ praca nad nimi wiąże się z politycznymi debatami i dużą ilością biurokracji.

Ubezpieczenia

Dokumenty ubezpieczeniowe są jednymi z najtrudniejszych, z jakimi pracują tłumacze finansowi. Co więcej, właśnie wprowadzany jest w życie system Solvency II, który ujednolici sposoby raportowania firm ubezpieczeniowych w różnych krajach. Solvency II ma prowadzić do ściślejszego uzależnienia wysokości kapitału od wielkości ryzyka, które podejmują firmy. Uwzględnia on standardy sprawozdawczości zgodne z wymogami IASB (International Accounting Standard Board).

Dla tłumaczy oznacza to naturalnie konieczność zapoznania się ze wszystkimi wytycznymi. Ten obszar finansów ma nieco mniej międzynarodowy charakter niż inne, co w pewnym stopniu ułatwia pracę. W samej terminologii nieczęsto następują zmiany, choć ilość wiarygodnych źródeł może nie być duża, z uwagi na złożoność i mało przejrzysty charakter materiałów.

Zarządzanie inwestycjami

Zarządzanie aktywami i funduszami to dziedzina, która wbrew pozorom również generuje dużo zleceń dla tłumaczy, ponieważ inwestorzy z różnych krajów muszą być na bieżąco informowani o wszystkich ruchach w tym sektorze. Od czerwca 2011 działy funduszy inwestycyjnych są zobligowane do zastąpienia dotychczasowych uproszczonych dokumentów opisujących procedury szczegółowymi raportami o każdej kategorii jednostek danego funduszu. Muszą one być opublikowane w przynajmniej jednym języku obowiązującym w każdym kraju, w którym dany fundusz jest sprzedawany.

Tłumacz sektora inwestycyjnego musi zmierzyć się z obszerną i skomplikowaną terminologią branżową, która na dodatek często się zmienia, z uwagi na niematerialny charakter rynku funduszy inwestycyjnych oraz rosnący wpływ marketingu.

 Sektor publiczny

Kontrolę nad sektorem publicznym w każdym kraju sprawują władze państwowe, stanowe lub regionalne i choć wydawać by się mogło, że nie znajdują się one wśród głównych nabywców usług finansowych, obecna sytuacja ekonomiczna sprawia, że coraz częściej są rozliczane ze swoich działań, w tym z decyzji finansowych. Podlegają także zagranicznym inwestorom. Dlatego ilość dokumentów finansowych wydawanych i tłumaczonych przez władze państwowe i regionalne, a także samorządowe wciąż rośnie. Większość rządzących z państw strefy euro próbuje też na różne sposoby zredukować powstałe deficyty oraz przedstawić międzynarodowej opinii publicznej podjęte przez siebie inicjatywy i osiągnięcia. Rezultatem jest zwiększone zapotrzebowanie na tłumaczenia.

Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że tłumacze z branży finansowej spotkają się w swojej pracy z wieloma istotnymi zmianami. Zmiany te wpłyną zarówno na liczbę zleceń, jak i na ich rodzaj. Najważniejsze, by tłumacz był doskonale zaznajomiony z najnowszymi regulacjami dotyczącymi sektora, dla którego pracuje, a także stale weryfikował informacje. Pracy będzie bez wątpienia więcej, a wymagać ona będzie czujności, poszerzania wiedzy, umiejętności docierania do mało rozpowszechnionych danych oraz elastyczności.

O tłumaczeniach finansowych więcej można przeczytać TUTAJ.


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia medyczne i prawnicze!

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz!

Nowe wyzwania dla tłumaczy z branży finansowej- część 1.

Nowe wyzwania dla tłumaczy z branży finansowej- część 1.

branży finansowejDziś przedstawiamy pierwszą część obszernego artykułu o tłumaczeniach finansowych. Mamy nadzieję, że z wiedzy w nim zawartej skorzystają nie tylko sami tłumacze z branży finansowej, ale również potencjalni zleceniodawcy, a także wszyscy inni, którzy szukają informacji o tego typu usługach.

Tłumaczenia dla branży finansów to szczególny rodzaj przekładu. Są one wyjątkowo istotne, ponieważ globalizacja sprawiła, że firmy i banki mogą mieć swoje oddziały na całym świecie. Konieczność operowania mnóstwem dokumentów powoduje, że tłumaczenia są potrzebne tej branży jak nigdy dotąd. Jak każda branża, i ta ma swoją specyfikę, której zasadnicza cecha to konieczność stosowania przy przekładzie precyzyjnych technik dobranych specjalnie dla danego sektora działalności finansowej oraz doskonałej znajomości terminologii. Tak jak przy wysyłaniu przelewu nie możemy pomylić numeru konta, tak tłumacz specjalizujący się w finansach nie może sobie pozwolić na najmniejszy błąd. Dlatego pierwszym, bardzo istotnym krokiem tłumacza jest dokładne zapoznanie się z tekstem źródłowym i jego szczegółowa analiza.

Instytucją, która obecnie w największym stopniu korzysta z usług tłumaczy finansowych, jest Europejski Bank Centralny. W strefie euro znajduje się teraz osiemnaście państw wspólnoty. Łatwo więc sobie wyobrazić, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu tłumaczenia. Mimo że angielski jest oficjalnym językiem urzędowym, większość państw woli pracować z dokumentami przetłumaczonymi na swoje języki ojczyste. Ponieważ w grę wchodzą ogromne sumy pieniędzy, a także zaufanie do światowych organizacji, tłumacz takiej instytucji jak Europejski Bank Centralny pracuje pod wielką presją. Aby osiągnąć sukces w tak elitarnym środowisku, musi on posługiwać się szeroką wiedzą z zakresu bankowości i finansów, efektywnie organizować swoją pracę oraz być wyjątkowo uważny i skupiony na szczegółach. Wspomniane wymagania dotyczą nie tylko tłumaczy pracujących dla prestiżowych środowisk rządzących, ale również tych wykonujących zlecenia dla firm.

 

Księgowość

Jedną z podstawowych dziedzin, jakimi zajmuje się tłumacz z branży finansowej, jest księgowość. W ostatnich 16 latach przeciętne sprawozdanie finansowe zwiększyło swoją objętość o około 52%. Oznacza to więcej pracy dla tłumaczy. Niedawno zaczęły obowiązywać międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, których wytyczne muszą być stosowane w „języku księgowości”. Tłumacze finansowi muszą brać pod uwagę nowe normy i dokładnie je poznać, a nie należą one do mało skomplikowanych. Normy te opierają się głównie na zastosowaniu ściśle określonej terminologii. Niestety nie we wszystkich językach opracowane zostały już materiały, do których może odnieść się tłumacz w poszukiwaniu wiedzy. Co więcej, wspomniane standardy są co roku aktualizowane.

 

Audyty

W obliczu kryzysu finansowego Unia Europejska wyszła z inicjatywą dosyć obszernych zmian obejmujących tłumaczy-audytorów.

Główne ich założenia dotyczą:

  • zmniejszenia konkurencji poprzez wprowadzenie nowych wymagań co do przetargów i wyznaczania audytorów;
  • wyeliminowania odnotowanych zagrożeń dla niezależności rewidentów, wynikających z rotacji kadr firm audytorskich oraz ograniczeń usług innych niż audytorskie.

Podobne zmiany mają zostać wprowadzone w USA. O ile nie wpłyną one na językowy aspekt pracy tłumaczy, to skomplikują nieco kwestię warunków zatrudnienia audytorów. Na szczęście nie zapowiada się, by reformy, o których mowa, miały być bardzo złożone, zadbano również, aby dostępne były wszystkie niezbędne informacje ich dotyczące.

Bankowość

Bankowość to jedna z oczywistych dziedzin pracy tłumaczy z branży finansowej, w której również konieczne jest śledzenie na bieżąco wszelkich innowacji. W czasie ostatniego kryzysu finansowego opracowano na przykład ogólnoświatowy system regulacji prawnych pod nazwą Basel III, który zakłada stosowanie zasad adekwatności kapitałowej, przeprowadzanie oceny ryzyka za pomocą odpowiednich analiz i testów oraz pracę nad ulepszeniem przejrzystości cen i płynności rynku. Przy okazji tworzenia Basel III powstały tysiące dokumentów, których przetłumaczenie było nieodzowne dla skutecznej pracy nad zmianami. W dokumentach tych zawarto mnóstwo skomplikowanych wyliczeń mających określić właściwe stawki rezerw dla banków. W tekstach pojawia się też wiele specyficznych sformułowań związanych ściśle z samym systemem Basel III, z którą to terminologią obeznani są tylko specjaliści z Unii, co sprawia, że dostęp do informacji jest dla tłumaczy zwykle mocno ograniczony.

 

Biznes

Spowolnienie ekonomiczne wpłynęło w ten czy inny sposób na wszystkie formy biznesu, niezależnie od wielkości, lokalizacji i branży. W rezultacie przedsiębiorstwa zatrudniają profesjonalnych doradców, którzy pomagają im zmierzyć się z wyzwaniami, między innymi brakiem płynności finansowej, reorganizacją czy wymaganiami regulacyjnymi. Firmy specjalizujące się w doradztwie i konsultingu są częstymi klientami tłumaczy z branży finansowej, ich usługi są bowiem wielowymiarowe, tak jak aspekty ekonomii. Opierają się najczęściej na restrukturyzacji oraz wykrywaniu i zapobieganiu nadużyć, z którymi to obszarami wiąże się później praca zatrudnionych tłumaczy. Trudno jednoznacznie określić zakres tematyczny zleceń, każda firma ma bowiem właściwy tylko sobie profil działania, a tendencje w biznesie zmieniają się bardzo szybko, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na jedne usługi, a zanikające na inne.

C.d.n.

 

Podobne wpisy:


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia medyczne i prawnicze!

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz!