Ways to say YES cz. II

Ways to say YES cz. II

słowo, Ways to say YES cz. II, Biuro Tłumaczeń From-To , Biuro Tłumaczeń From-To

5. Sure

Słowo to jest powiązane z tak samo pisanym słowem starofrancuskim, które oznaczało „bezpieczny”, aż do początku XVI w. Mniej więcej pół wieku później słowo to zaczęło również przyjmować znaczenia takie jak np. „certainly” (na pewno). Bardzo pomogło to w rozwoju też już popularnych zwrotów takich jak „to be sure” (być pewnym) i „for sure” (na pewno).

słowo, Ways to say YES cz. II, Biuro Tłumaczeń From-To , Biuro Tłumaczeń From-To
6. Yeah

Ta wersja słowa „yes” powstała na początku XX wieku w USA. Najprawdopodobniej rozwinęła się jako potoczny skrót oficjalnego „yes”. Od lat osiemdziesiątych jego popularność wzrosła ponad trzy razy.

słowo, Ways to say YES cz. II, Biuro Tłumaczeń From-To , Biuro Tłumaczeń From-To
7. Yay

Ta alternatywna pisownia „yes” pojawiła się w latach sześćdziesiątych i może być pochodną słowa „hooray” (hurra). Jest to jednak najrzadziej używana forma spośród wszystkich przedstawionych zamienników słowa „yes”.

słowo, Ways to say YES cz. II, Biuro Tłumaczeń From-To , Biuro Tłumaczeń From-To
8. And how!

Jeśli wszystkie wcześniej przedstawione alternatywy nie są dla Ciebie wystarczające, może za mało oryginalne – możesz spróbować używać zwrotu „and how!”.
Zwrot ten pojawił się w 1800 roku i jest używany na wiele sposobów przy wyrażaniu afirmacji .

Warto przeczytać:

Ways to say YES cz. I

Znaczące mlaskanie, czyli dlaczego języki mlaskowe stają się ważne cz. I

Tajemnicze pochodzenie słowa okej


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia medyczne i prawnicze!

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz!

Udostępnij post