Tłumaczenia ankiet i badań społecznych

tłumaczenia ankiet, Tłumaczenia ankiet i badań społecznych, Biuro Tłumaczeń From-To Tłumaczenia ankiet, raporty z badań społecznych czy prac z dziedziny psychologii społecznej wymagają znajomości metodologii prowadzenia takich badań oraz ogólnej terminologii naukowej. Nasi tłumacze zajmujący się przekładem tekstów socjologicznych dysponują wiedzą z dziedziny nauk społecznych, a często także ekonomii, demografii i im podobnych.

 

Zapraszamy do bezpłatnej wyceny.


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia specjalistyczne i tłumaczenia techniczne!

Zapraszamy do skorzystania z nazsych usług tłumaczenia stron internetowych, także specjalistycznych i technicznych!