Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne

tłumaczenia medyczne, Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne, Biuro Tłumaczeń From-To Świadomi tego, jak ważna w medycynie jest dokładność i precyzja, częstokroć mogąca stanowić o czyimś życiu lub zdrowiu, tej dziedzinie tłumaczeń poświęcamy szczególną uwagę na równi z tą, z jaką poświęcają swoim pacjentom instytucje i firmy zajmujące się ochroną zdrowia. Jedną z naszych najważniejszych specjalności są tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne. Mamy za sobą wiele zrealizowanych dużych projektów dla firm z branży medycznej. Nasi tłumacze (lekarze, farmaceuci, biochemicy etc.) i weryfikatorzy mają najwyższe kwalifikacje poświadczone dyplomami i zaświadczeniami. Ze względu na zagrożenia zdrowotne i prawne, do których prowadzić mogą nieprecyzyjne tłumaczenia medyczne czy farmaceutyczne, wprowadziliśmy surowe standardy oceny jakości własnej pracy. Obejmują one proces selekcji tłumacza oraz korektę i weryfikację gotowego tłumaczenia. Z grona doświadczonych oraz kompetentnych językoznawców i specjalistów z branży, wyłaniane są osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i wiedzę, a także wieloletnie doświadczenie, stanowiące niezbędny warunek współpracy z nami.

W szczególności oferujemy tłumaczenia:

 • dokumentów medycznych, m.in. kart choroby, recept, diagnozy, dokumentacji leczenia, informacji na temat zdrowia pacjentów, oświadczeń pacjenta, protokołów z badań specjalistycznych;
 • testów klinicznych;
 • tekstów medycznych, np. prac naukowych, podręczników medycyny, materiałów szkoleniowych;
 • instrukcji, np. instrukcji obsługi urządzeń, sprzętów medycznych, diagnostycznych, narzędzi chirurgicznych;
 • wewnętrznej dokumentacji instytucji służby zdrowia, sprawozdań wprowadzania nowych produktów i in.;
 • materiałów reklamowych, broszur, katalogów usług medycznych;
 • ulotek informacyjnych leków określających zasady i bezpieczeństwo stosowania leków czy środków biomedycznych;
 • dokumentów badań klinicznych i laboratoryjnych;
 • opakowań i etykiet;
 • dokumentów rejestracji leków;
 • dokumentacji badań produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Warto przeczytać:


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia specjalistyczne i tłumaczenia techniczne!

Zapraszamy do skorzystania z nazsych usług tłumaczenia stron internetowych, także specjalistycznych i technicznych!