Tłumaczenia techniczne

Mamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń specjalistycznych w wielu branżach. Tłumaczenia techniczne, które realizowaliśmy, należą do dziedzin takich jak m.in.:

Tłumaczenia techniczne, Tłumaczenia techniczne, Biuro Tłumaczeń From-To

 • energetyka
 • elektryka
 • elektronika
 • motoryzacja
 • lotnictwo
 • robotyka
 • mechanika
 • automatyka
 • produkcja i procesy produkcyjne
 • budownictwo
 • inżynieria wodno-lądowa
 • sprzęt komputerowy
 • sieci komputerowe
 • nowoczesne technologie
 • ochrona środowiska
 • BHP

Nasi tłumacze to inżynierowie i specjaliści w różnych dziedzinach techniki: inżynierowie budowlani, automatycy, elektrycy, mechanicy, gazownicy, informatycy. Ich kierunkowe wykształcenie gwarantuje pełne zrozumienie tłumaczonych tekstów oraz zastosowanie właściwej terminologii i słownictwa branżowego. Profesjonalizm to nasza dewiza i znak rozpoznawczy.

Wśród dokumentów, nad którymi pracowaliśmy, znajdują się:

 • opisy procesów technologicznych,
 • dokumentacje techniczne,
 • specyfikacje istotnych warunków zamówienia,
 • programy funkcjonalno-użytkowe,
 • decyzje środowiskowe,
 • kontrakty,
 • instrukcje obsługi,
 • katalogi,
 • normy,
 • patenty.

Obsługa dużych projektów wymaga sprawnego i profesjonalnego zarządzania. Przydzielony do każdego projektu Project Manager pozostaje w stałym kontakcie z Klientem, ustala harmonogram działań, terminy realizacji oraz koordynuje pracę tłumaczy. Dzięki naszemu doświadczeniu, zaawansowanym narzędziom, zespołowi zaangażowanych Project Managerów, tłumaczom specjalistom i weryfikatorom jesteśmy w stanie zaoferować spójne tłumaczenia techniczne z krótkim czasem realizacji.


Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia specjalistyczne i tłumaczenia techniczne!

Zapraszamy do skorzystania z nazsych usług tłumaczenia stron internetowych, także specjalistycznych i technicznych!