Audyt stron internetowych, materiałów reklamowych

audyt stron internetowych, Audyt stron internetowych, materiałów reklamowych, Biuro Tłumaczeń From-To Nasza firma oferuje audyt stron internetowych i materiałów reklamowych Klienta, polegającą na sprawdzeniu prawidłowości przeprowadzonego tłumaczenia, spójności tekstu docelowego z tekstem źródłowym, prawidłowej lokalizacji, transkreacji i SEO.

Audyt stron internetowych

Audyt finalizujemy raportem dla Klienta na temat jakości tekstu, ze wskazaniem ewentualnych błędów językowych, merytorycznych, stylistycznych. Dla Klienta, który zleci nam korektę wykrytych błędów, usługa audytu jest bezpłatna.

 

Pozostałe wykonywane usługi:

Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia specjalistyczne i tłumaczenia techniczne!

Zapraszamy do skorzystania z nazsych usług tłumaczenia stron internetowych, także specjalistycznych i technicznych!